Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Erg leuk om te zien dat er zoveel mensen zijn die niet alleen rekening houden met ‘people’ en ‘planet’ vanuit noodzaak, maar vanuit hun hart en er ook echt plezier in hebben. Groen ondernemen kan niet alleen financieel heel interessant zijn, het levert zo veel meer plezier en voldoening op.

In het bedrijfsleven gaat het lang niet alleen om de centen, het gaat ook om ‘gunnen’. Een sympathiek bedrijf dat goed voor zijn medewerkers zorgt, bijdraagt aan de samenleving en rekening houd met het milieu zal eerder opdrachten krijgen. De medewerkers zullen er met plezier werken en trots zijn op ‘hun bedrijf’ en zo net als tevreden klanten vanzelf mond-op-mond reclame maken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door Philipse Sign Trading
Ook Philipse Sign Trading is gebaat bij een beter milieu en gezonde werkomstandigheden voor haar eigen- en medewerkers van haar toeleveranciers. Hiertoe worden de volgende acties ondernomen.

Milieu aspecten binnen Europa
⁃ Gescheiden aanbieden van diverse afvalstromen
⁃ Groene stroom en deugdelijke isolatie in kantoor en warehouse
⁃ Jong en zuinig wagenpark met schonere motoren en roetfilters
⁃ Geen of zo min mogelijk gebruik van PVC’s in onze producten
Duurzaam hout en hout materialen bij alle Europese producties
⁃ Gebruik van water gedragen inkten bij alle Europese producties
⁃ Gebruik van minder schadelijke lakken bij alle Europese producties
⁃ Gebruik van milieuvriendelijker Re-board materiaal i.p.v. hout (lagere CO2)
⁃ Clustering van transporten binnen Europa (Lagere CO2)